Sáng ngày 22/3/2022 Trường MN Sen Chiểu tổ chức buổi tọa đàm về dân số KHHGĐ và không sinh con thứ 3 với hình thức trực tiếp và trực tuyến, có 54/ 56 đ/c CB, GV NV trong nhà trường tham dự. 

         Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Văn Hiển Phó Chủ tịch UBND xã  Sen Phương và bà  Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch hội phụ nữ xã Sen Phương.

        Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 5 năm ( 2018-2022), Phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo và tọa đàm về KHHGĐ không sinh con thứ 3;

          Tại hội nghị các đồng chí GV, NV đã thảo luận sôi nổi về các nguyên nhân, hậu quả của việc sinh con thứ 3 và đề ra các biện pháp không sinh con thứ ba.