Nhà trường đã tổ chức tọa đàm chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2019. Gặp mặt giáo viên về hưu.