Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, hôm nay UBND xã Sen Chiểu đã phối hợp với trạm Y Tế xã phun thuốc khử khuẩn chống dịch tại nhà trường.