Thực hiện kế hoạch 127-KH/HU ngày 04/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện Ủy  Phúc Thọ, Sáng ngày 17/08/2022, 100% CB, GV, NV trong nhà trường tham gia học tập bồi dưỡng, tập huấn chính trị Hè 2022 nghiêm túc.  Sau buổi học tập làm bài thu hoạch đầy đủ, đúng thời gian quy định.