Được sự nhất trí của Đảng bộ xã Sen Phương,  Hôm nay ngày 12/03/2020 chi bộ Trường Mầm Non đã tổ chức đại hội chi bộ. Đại hội đã đạt được kết quả cao và thành công rực rỡ.