Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 của nhà trường, Chiều ngày 17/08/2022, trường MN Sen Chiểu tổ chức chuyên đề bồi dưỡng CNTT, hướng dẫn hồ sơ sổ sách cho GV, NV trong nhà trường.  100% GV, NV tham gia tích cực học tập và thảo luận sôi nổi.

     Sau buổi chuyên đề Đ/c Nguyễn Thị Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo GV, NV tiếp tụchọc tập bồi dưỡng chuyên môn để thực hiện tốt  nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học 2022-2023