Công tác an toàn giao thông trường học và phòng chống dịch sau đợt nghỉ dịch Covid-19.