Hình ảnh cô và trẻ ôn bài trong thời gian nghỉ dịch