Tạo Hình: In màu bông hoa- Gv Hà Thị Thùy

Kể chuyện : Thỏ con không vâng lời- Gv Nguyễn Thị Loan