Sáng ngày29/8/2022, Trường MN Sen Chiểu tổ chức Đại Hội Chi Bộ Nhiệm kỳ 2022-2025. Tham gia đại hội có 24/25 đ/c Đảng viện. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đ/c lê Hữu Phú- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Xã Sen Phương. Đại hôi đã  bầu ra chi ủy khóa mới trong đó đ/c Nguyễn Thị hạnh được bầu là Bí Thư , đ/c Khuất Thị Thúy Tình là Phó bí thư, Đ/c Nguyển Thị Thu Hà là ủy viên.