• 264
  • ky-nang-song-cho-tre-tam-viet-2016
Cho bé yêu

Chiều nay, 02/4/2021. Trường Mầm Non Sen Chiểu tổ chức họp hội đồng sư phạm đánh giá kết quả thực hiện tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4/2021

Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03/1931- 26/03/2021

Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia ngày hội công nghệ thông tin huyện Phúc Thọ.

Trường Mầm Non Sen Chiểu trân trọng thông báo:

Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học”

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2021. Trường Mầm Non Sen Chiểu tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020- 2021.

Kỳ họp 19 HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia vòng chung khảo hội thi “ Cô giáo tài năng duyên dáng” Ngành giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2020 - 2021.

Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ lần thứ VI, năm học 2020-2021

Sáng nay, ngày 10/12/2020 trường Mầm Non Sen Chiểu đã tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện năm học 2020- 2021.

Trường Mầm non sen chiểu đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 38 năm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2020.

Cho bé yêu

Chiều nay, 02/4/2021. Trường Mầm Non Sen Chiểu tổ chức họp hội đồng sư phạm đánh giá kết quả thực hiện tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4/2021

Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03/1931- 26/03/2021

Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia ngày hội công nghệ thông tin huyện Phúc Thọ.

Trường Mầm Non Sen Chiểu trân trọng thông báo:

Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học”

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2021. Trường Mầm Non Sen Chiểu tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020- 2021.

Kỳ họp 19 HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia vòng chung khảo hội thi “ Cô giáo tài năng duyên dáng” Ngành giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2020 - 2021.

Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ lần thứ VI, năm học 2020-2021

Sáng nay, ngày 10/12/2020 trường Mầm Non Sen Chiểu đã tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện năm học 2020- 2021.

Trường Mầm non sen chiểu đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 38 năm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2020.

Cho cha mẹ

Chiều nay, 02/4/2021. Trường Mầm Non Sen Chiểu tổ chức họp hội đồng sư phạm đánh giá kết quả thực hiện tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4/2021

Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03/1931- 26/03/2021

Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia ngày hội công nghệ thông tin huyện Phúc Thọ.

Trường Mầm Non Sen Chiểu trân trọng thông báo:

Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học”

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2021. Trường Mầm Non Sen Chiểu tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020- 2021.

Kỳ họp 19 HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia vòng chung khảo hội thi “ Cô giáo tài năng duyên dáng” Ngành giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2020 - 2021.

Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ lần thứ VI, năm học 2020-2021

Sáng nay, ngày 10/12/2020 trường Mầm Non Sen Chiểu đã tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện năm học 2020- 2021.

Trường Mầm non sen chiểu đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 38 năm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2020.

Cho bé yêu

Chiều nay, 02/4/2021. Trường Mầm Non Sen Chiểu tổ chức họp hội đồng sư phạm đánh giá kết quả thực hiện tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4/2021

Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03/1931- 26/03/2021

Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia ngày hội công nghệ thông tin huyện Phúc Thọ.

Trường Mầm Non Sen Chiểu trân trọng thông báo:

Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học”

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2021. Trường Mầm Non Sen Chiểu tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020- 2021.

Kỳ họp 19 HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Trường Mầm Non Sen Chiểu tham gia vòng chung khảo hội thi “ Cô giáo tài năng duyên dáng” Ngành giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2020 - 2021.

Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ lần thứ VI, năm học 2020-2021

Sáng nay, ngày 10/12/2020 trường Mầm Non Sen Chiểu đã tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện năm học 2020- 2021.

Trường Mầm non sen chiểu đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 38 năm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2020.

Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 16
Tháng trước : 794